Kunsten å se

Et hemmelig lite nikk mot et gammelt maleri

Det er noe umiskjennelig nederlandsk over dette motivet.

Fotografi fra serien «The Best way to Travel», vises frem til 6. juni på Erlend Mikael Sæveruds separatutstilling på Nils Aas Kunstverksted i Inderøy.  Foto: Erlend Mikael Sæverud

Murfasader tett i tett i et urbant miljø. Innsyn i øyehøyde, rett inn i stuene til folk. Velholdte ornamenterte bygninger med små detaljer overalt. Høye hus i et lavtliggende land. Små referanser til de historiske bygningsmassene finner vi også; på døren over den ene trappen står det «Anno 1664» med sirlige bokstaver. Husfasadene hviler i sin egen ro, og dette utsnittet danner et pittoresk bildemotiv.