Gull fra arkivet

Kattveita, Asylveita og Repslagerveita. Det finnes omlag 30 veiter i Trondheim. De har alle en rik historie.

Og flere av disse har sin opprinnelse fra middelalderen.