Kunsten å se

Dette maleriet har to titler

Dette bildet har to titler. I St. Olavs Hospitals katalog over egen kunstsamling heter det «Kystlandskap». På kunstnerens egen hjemmeside går det under navnet «Edvard Munchs aftentur».

  Foto: ekeland.info

Når det er snakk om et unikt maleri, kan slikt selvfølgelig virke som en feil. Men samtidig gir det oss anledning til å reflektere over noe basalt, men svært viktig i vår lesning av bilder.