Lokal ungdom trør til for landbruket

Foryngelse i skogen

Hvis Guro Hovin Storlimo hadde vært et tre, ville hun hatt 14 årringer. Nå tråkker hun til i sin aller første sommerjobb - som skogplantør. Kan ungdommen redde landbruket når arbeidskraft fra utlandet uteblir?

Hovin: Ungdom planter skog på Ørpiken i Skytjdalen i Hovin. Her får (f.v.) Andreas Svegård, Eiril Esphaug, Julie Kjøsen Gylland og Guro Hovin Storlimo instrukser av skogsjef Nord i SB Skog Asgeir Murvold.  Foto: Glen Musk

- Hvis det er noe jeg ønsker meg, som mamma og pappa ikke vil kjøpe, da har jeg jo penger jeg har tjent selv!