Ti år har gått siden Utøya - nå kan vi lese at terroristen ikke gjorde en god nok jobb

Én av tre av de overlevende etter Utøya har opplevd å få trusler eller hatefulle ytringer mot seg.

Ti år etter skal vi få vite hvordan terroren påvirker liv og helse til de som overlevde. Mange av dem har det siste året etterlyst et oppgjør med tankegodset som førte til angrepet.