Kunsten å se

Det er vanskelig å ta et så enkelt fotografi som dette

En dokumenterende fotografs etiske ansvar er enormt. Å avbilde sosiale forhold bør ikke bygge opp under stereotypier og vrangforestillinger. Å portrettere annerledeshet bør ikke henge noen ut eller virke latterliggjørende.

  Foto: Andrea Gjestvang

Hvordan vi leser et bilde er selvfølgelig preget av en rekke mer eller mindre skiftende kulturelle konvensjoner. En fotograf kan aldri verne seg helt mot at en bestemt betrakter leser et bilde på en annen måte enn man kanskje trodde. Det kreves kort sagt høy bevissthet og et godt øye for å fungere som profesjonell fotograf.