- Jeg gjør det av pur glede

Aldri før har vi vært så ivrig på å sende inn observasjoner av arter til Artsdatabanken. En lærer på Frosta kastet seg inn i dugnadsprosjektet.

Til Ukeadressa: Gunnar Stenhaug står med kikkert eller bøyd i åkeren på fritida. På Frosta bruker han mye tid på artsobservasjoner. Her fra en tur til Tautra der vi så tårnseiler, hettemåke, gråspurv, stær, vipe, kaie, sildemåke og rapssommerfugl.  Foto: Håvard Jensen

- Her så jeg knoppsjøorren, sier Gunnar Stenhaug entusiastisk. Han står på moloen over til naturreservatet på Tautra og peker ut i Svaet fuglefredningsområde der han så den eksotiske fuglen. Læreren ved Frosta skole har i mange år jaktet på nye arter med kikkert og kamera, men så i 2012 oppdaget han nettstedet artsobservasjoner.no. Da fikk han lært mer om artene og systematisert de artene han hadde sett.