Gull fra arkivet

Trikk, trafikk og bilbutikk

Trafikkbildet i Trondheim har gjennomgått mange store forandringer.