Adressakvissen

Hva heter organisasjonen denne damen leder i Trondheim?