Kunsten å se

Du kommer aldri frem til en bestemt lesning av denne skulpturen

Er det ikke et hode der øverst? Er det ikke en albue eller et kne som stikker ut på siden der?

Den bærer liksom alle kjennemerker til en skulptur. Ideen om en klassisk skulptur. Den kan betraktes fra alle sider; uansett hvor du står, vil den fremtre med unike folder og skygger. Hele formen forandrer seg ettersom du beveger deg rundt den. Hvitheten påminner om marmor, og hele skulpturen står attpåtil på en enkel, rektangulær sokkel som for å løfte den og understreke at «ja da, dette er en klassisk skulptur!».