Kunsten å se

Rune fortjener et portrett

Dette portrettet bærer kun den avportrettertes fornavn. Resten er opp til oss.

  Foto: Håvard Løvnes

«Rune». Dette grepet er like kjent fra fotoportretter som portrettmalerier. Vi får bare dette å gå på, og resten må vi lese oss frem til med blikket. Dette er ingen kjendis, vi vet ikke hvem Rune er. Men her er han, her sitter han, i det som etter all sannsynlighet er hans eget hjem.