Adressakvissen:

Hva heter grisen som var stjerna i filmen med samme navn?