Utenriks:

Med piggtråd mot alle de andre

Berlin-murens fall i 1989 pekte mot en ny og mer åpen verden. Siden den gang har europeiske land rullet ut piggtrådgjerder og satt opp murer i en lengde på over 1000 km.

Den andre siden: Ungarn beskytter seg med elektriske piggtrådgjerder mot migranter som kommer gjennom Serbia. På motsatt side av gjerdet ligger den serbiske landsbyen Rabe.   Foto: NTB

Talibans maktovertakelse i Afghanistan vil ifølge FN føre til at opp mot en halv million afghanere kan bli drevet på flukt før året er omme. Fra før av finnes minst 3,5 millioner internt fordrevne, og minst 2,5 millioner har allerede flyktet til nabolandene Pakistan, Tadsjikistan og Iran i løpet av det siste året.