Adressakvissen:

Hva heter veien som gir denne høyblokka gateadresse?