Gull fra arkivet

Innherredsveien

I 1969 og 1970 skjedde det svært mange trafikkulykker mellom Bakke bru og Mellomveien, en utvidet Innherredsvei var påkrevd for å sikre både gående og kjørende.

Rianhjørnet 1964: Ettermiddagsrushet ut fra byen. Akkurat denne flaskehalsen var en av de sterkest trafikkerte i hele landet.   Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Basarene 1966: De gamle basarene på Bakke, Innherredsveien 6b, (oppr. Nedre Bakklandet 84) lå inneklemt mellom Østre Folkebad og et forretningsbygg. Det var handelslokaler som besto av flere små butikker med overbygde passasjer foran. «Hvor lenge skal basarene få lov til å skjemme bybildet?», skrev Adresseavisen 29. april dette året.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Innherredsveien 1967: Så ble de omsider revet, de falleferdige basarene rett overfor Bakke kirke. De skulle gi plass for en ny gatestump ned til Verftsgata.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Farvehandler Nielsen: 1974: Et kjent hjørne forsvant: Farvehandler Hermann Nielsens gård på hjørnet Kirkegata-Innherredsveien måtte også bort. Den 76-årige farvehandleren hadde drevet butikk i strøket i 48 år – hvorav 40 år i denne hjørnegården.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Fjæregata 1978: Slik så trehusrekken på nordsida av Innherredsveien mellom Mellomveien og Fjæregata ut før riving. Det kunne nok være trangt for biler og trikker - og farlig for fotgjengere.   Foto: Terje Bringedal

Okkupanter 1979: Både politi og brannvesen måtte i aksjon for å fjerne okkupanter i Innherredsveien 70 og 72. Det hadde også tidligere vært demonstrasjoner i forbindelse med all rivinga som foregikk.   Foto: Kjell A. Olsen

Innherredsveien 58: 1979: Gudrun Rygh hadde bodd i et lite, blått hus i Innherredsveien 58 i 30 år. Hun hadde flyttet ut, men beholdt huset og hadde mange eiendeler der da nabohusene ble revet. Hun fikk ikke beskjed om rivinga. Hennes hus sto fortsatt, men «en bombe hadde slått ned i bakgården». (Adresseavisen 15. mai 1979)   Foto: Ivar Mølsknes

...og helt til slutt: Nostalgi ... Dette synet husker ikke mange i dag: Innherredsveien - på begynnelsen av 1900-tallet.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

På forsiden nå