Adressakvissen:

Hvor mye øl får du i glasset når du ber om en pint i Storbritannia?