Regnskogen i Flatanger

Jakten på regnskogens kronjuvel

Området er ikke bare unikt for Trøndelag, det er unikt for hele Europa.

Flatanger: Dale naturreservat i Flatanger kommune. Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med truet, sjelden og sårbar natur. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som en boreal regnskog med sjeldne arter og stor variasjon.   Foto: Mariann Dybdahl

[sticky]