Adressakvissen:

Var det denne fyren som gjorde «We'll meet again» til en slager?