Utenriks:

Livet i dødens by

Under krigen på 1990-tallet var Sarajevo beleiret, og ble bombardert fra flere kanter. Snikskyttere myrdet folk i bygatene. Nå er det stedet i Europa der koronaen herjer som verst. Hvor mye juling skal en by tåle?

Tause gravstener: På det aller verste av korona-pandemien mistet flere Sarajevo-innbyggere livet daglig, enn under den fryktelige borgerkrigen på 1990-tallet. Fra en av Sarajevos kirkegårder, med utsikt over byen.   Foto: Jarle Aasland

En morbid utsikt seg åpenbarer seg i det vi trekker fra gardinene og ser ut gjennom hotellvinduet. Det må da være? Ja, så sannelig. Noen har reist en gravstein nede på fortauet.