Kunsten å se

Dette bildet er både vakkert og urovekkende

Det er et nokså voldsomt bilde. Noe har nettopp skjedd.

  Foto: Leiken Vik

Eller nye krefter er i ferd med å sette ting i spill. Et bilde, og da særlig et fotografi, rommer jo så ofte og så tydelig dette tidsaspektet: Øyeblikket like etter eller like før noe skal skje. Og som så ofte med tilsynelatende abstrakte bilder, er det ikke helt lett å vite om en ser inn på et mikroskopnivå – som bilder fra biologien – eller på et makronivå, som om hele dette bildet viser et gigantisk landskap, med en urolig røykfull himmel og vulkansk magma som skyter opp fra bakken.