40 år i kamp mot kommune, stat og kapital

Uffa fyller førti år med opp- og nedturer. Det kan se ut som at det allmøtestyrte ungdomshuset gikk fra å være et politisk aktivist-hus til å bli en talentfabrikk. Er alt bare nostalgi, eller har Uffa en fremtid?

Uffa feirer 40 år.  Foto: Kari Kristensen

Det startet i 1981 med et opprør over hele Europa mot feilslått boligpolitikk og at Trondheim manglet rimelige boliger og fritidstilbud. 200 trønderske ungdommer okkuperte Kjøpmannsgata 28 samme år. Uffa var født.