Adressakvissen:

Var det denne artisten som sang «Hit me, baby, one more time»?