Litt mer plasskrevende enn å samle på frimerker

Det som startet som en liten gutts samling av små tobakksesker, har utviklet seg til et privatmuseum med rariteter og veterankjøretøy.

Bilsamling på Løkken, Erik og Kåre Svartbekk  Foto: Terje Svaan

I et nedlagt småbruk på Løkken har hver en krik og krok blitt fylt opp av gamle biler. (Hold mobilen vannrett, eller se saken på laptop for å se hele bildet)