Adressakvissen:

Er dette moren til konsernsjefen i Sintef?