Hekseberget i Ila

I Steinberget i Ila brente man hekser så sent som for bare 347 år siden.

Finn-Kirsten, en samisk tiggerkvinne fra Gauldalen, var den siste som ble brent på bålet for heksekunster i Trondheim. Hun ble kastet levende på bålet.