Adressakvissen:

Vet du forskjellen på peppernøtter og berlinerkranser?