Gull fra arkivet

Bjørndalsbrua

Å knytte de nye boligområdene på Kolstad og Heimdalsmyra til E6 i 1973 var et av de største veianlegg i Trondheim kommunes regi på mange år.