Historisk gull fra våre arkiver

Slett ikke første gang det stormer rundt Ravnkloa

Et dykk ned i Adresseavisens historie avslører at Ravnkloa har vært et yndet tema for debatt og kontrovers i hundrevis av år.

Ravnkloa 1966: Den gamle fiskhallen i Ravnkloa var revet, og på tomta skulle det reises ny – som skulle stå ferdig jula 1966. Til venstre er den provisoriske fiskhallen der 20 fiskhandlere skulle ha tilhold i ventetida.   Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Ravnkloa er Trondheims mest kjente allmenning og har vært sentrum for handel, og da spesielt salg av fisk, i flere hundre år.