Historisk gull fra våre arkiver

Husker du Berit, Hilde og orkanen Dagmar?

«Gyda» var slett ikke første gang et ekstremvær slo seg løs i Trøndelag.

FLOM I ÅFJORD 23. MARS 2012: Langnesodden Camping opplevde ekstremt våte tilstander.   Foto: Kim Nygård.

Siden 1995 har Meteorologisk institutt gitt navn på ekstremværene på liknende måte som man gjør med tropiske sykloner i andre deler av verden.