Kunsten å se

Bildet er veldig konkret, men viser kanskje også til noe som er veldig abstrakt

Dette bildet har, i likhet med mange av samme kunstner, en klar inndeling.

  Foto: Nils Aas Kunstverksted

Et mer eller mindre ensfarget felt øverst, et mer eller mindre ensfarget felt nederst og en buktende figurasjon i midten. Dette midterste feltet er ulikt feltene øverst og nederst. Det stikker seg ut, liksom bukter seg frem, markerer med all tydelighet et skille.