Historisk gull fra våre arkiver

Dilemmaet Leüthenhaven

Rutebilstasjon, parkeringsplass, museumstomt eller friområde? Den offentlige debatten om hva Leüthenhaven best kan brukes til er langt fra ny.

Rutebilstasjonen ble lagt til Leüthenhaven i 1957, men allerede i 1965 var arealet altfor lite. Stasjonen var helt sprengt, og forholdene helt uholdbare. «Rutebiltrafikken på Trondheim står i dag foran sammenbrudd», skrev Adresseavisen 22. september 1965.  Foto: Adresseavisens fotoarkiv

Den åpne plassen på Leüthenhaven som i dag brukes som parkeringsplass og teststasjon for korona har i flere tiår vært et omdiskutert og kontroversielt tema i Trondheim. Etter at Museene i Sør-Trøndelag, Mist, leverte sin innstilling i forrige uke om å legge det nye kunst-og designmuseet på Leüthenhaven, våknet nok en gang debatten om hva som faktisk bør skje med tomta. For meningene om hva som skal og bør ligge på Leüthenhaven har vært en gjenganger hos byens befolkning i mange tiår.