Profilen

En barndom med bomber

- Det er spikret fast i hukommelsen. Jeg har sett det for meg hele livet. Dagen da tyskerne kom.

Krigsdagboka Ukeadressa  Foto: privat

Trondheim: Ronald Grini (89) har skrevet bok om sine opplevelser som barn i Norge under krigen, basert på dagboka han skrev som ni-åring.   Foto: Mariann Dybdahl

Barndomsminner fra et Norge i krig.   Foto: Mariann Dybdahl

[sticky]