Ildsjelen i Calais begraver døde migranter - og slåss med Macron

Hundrevis av ildsjeler hindrer en humanitær katastrofe blant migranter ved Den engelske kanalen. François Guennoc i Calais kjemper for å skaffe penger til telt og pledd som politiet ofte ødelegger eller beslaglegger.

Cimétière Nord i den nordfranske byen Calais ligner enhver annen fransk kirkegård. Med ett veldig synlig unntak.