Folkets Hus:

En gang var det flere hundre av dem. Nå er det 74.

To journalister har besøkt dem alle.

Besøkt alle: Forfatter Line Scheistrøen og fotograf Sissel Rasmussen har i syv år reist Norge på kryss og tvers for å portrettere Folkets hus og folk i tekst og bilder. 

«Siste dans på Folkets Hus går i heimalaga rus,» synger Vestlandsfanden. «Han e full og gla, og han vil ha, ein aller siste dans på Folkets Hus.»