Kunsten å se

Dette kunstverket kommenterer et annet kunstverk, samtidig sier det noe helt annet.

Svært få kunstnere gjør noe absolutt helt nytt, det er nesten en umulighet. Kunsten skrider frem som en lang og kompleks dialog mellom forskjellige kunstneres arbeider og ideer.

  Foto: Vegard Kleven

Noen ganger i form av underbevisst inspirasjon, andre ganger i form av direkte kommentarer. Og nettopp når kunstnere kommenterer andre kunstneres verk, med en liten vri, en markant justering, så kan det oppstå et nytt meningsinnhold. Og det er tilfellet her.