Dør biene, kollapser naturen

Mye mer enn honning forsvinner fra matbordet om biene blir borte. Nye birøktere i tusentall tar ansvar for å sikre mangfoldet i naturen.

Midtpunkt: Bidronningen (merket 29) har oppmerksomme oppvartere på alle kanter. Hennes eneste oppgave i kuben er å legge egg som blir til nye arbeidsbier som alle er av hunkjønn. Nye dronninger vokser fram i egne dronningsceller, mens dronene (hannene) vokser fram fra ubefruktede egg.   Foto: Leif Arne Holme

Au! Den stakk!