Portrettet: Haddy N'jie

Lykkejegerens datter

Hun har sjekket familiehistorien - og finner bare fattigfolk i flere generasjoner.

Klar for Trøndelag: 26. september er Haddy N'jie klar for konferansier-jobben ved konferansen «Kvinners Arena» i Stjørdal. 

Vann. Haddy N'jie vil snakke om vann. Rent vann. Hun tror ikke nordmenn forstår verdien av verdens viktigste næringsmiddel.