Portrettet: Rita Abrahamsen

Jødinnen

Tanken har slått Rita Abrahamsen: Gjør vi samme feil nå som i 1940, da jødene ikke så skriften på veggen?

Mye har forandret seg etter at Rita Abrahamsen overtok vervet som styreleder for Det mosaiske trossamfunn i 2004. Da sa hun i praksis ja til å stå i første linje for det jødiske samfunnet, hun som aldri har vært spesielt religiøs. 

Først Paris, så København.