Tre nordtrøndere stakk til Syria for å leve med terrorister. Hvorfor?

I dag er det kun kvinnen som gir livstegn fra Syria. Hjemme i Trøndelag er venner og familie etterlatt med ubesvarte spørsmål.