Lever for de døde

Thorbjørn Aass kjente at det stakk i brystet, hver gang. En far var blitt revet bort i en ulykke. En mor var myrdet. Likene kunne være ugjenkjennelige. En pose med klær ble overrakt de pårørende. Så måtte de klare seg selv.

Han forteller at fra kjølerommet på St. Olavs Hospital, ble sjokkskadde etterlatte vist på dør, uten å få se sine kjære en siste gang.