Fakta om død og begravelser

Hvert år dør 40 000 - 42 000 i Norge. I 2016 døde 40 754.Det finnes 300-350 begravelsesbyråer i Norge og 35 begravelsesbyråer i Trøndelag.Landets største begravelsesbyrå har hovedkontor i Oslo og heter Jølstad Begravelsesbyrå. De har avdelingskontorer over hele Norge, 90 ansatte og ansvar for omlag 5500 gravferder.Svanholm Gravferd er det fjerde største begravelsesbyrået i Norge, med ansvar for 800-900 gravferder hvert år. Svanholm har 15 ansatte i Trondheim, Melhus, Klæbu og Malvik.80-90 prosent er typiske «familiebedrifter» og veldig ofte mann/kone-bedrifter.Utdanning skjer innad i begravelsesbyråene og via fagtrinnkurs i regi av Virke gravferd, som er bransjeorganisasjonen.På landsbasis gravlegges omlag 90 prosent i Kirkens regi. Resten skjer i andre trossamfunn og uten tilknytning til trossamfunn.I 2016 ble 16 703 personer kremert. I byene ligger andelen opp mot 60-70 prosent, mens det på bygda nesten ikke er noen kremasjoner.Inkludert alle kostnader og avgifter, bruker de fleste mellom 30 000-70 000, avhengig av hva de ønsker å bestille. Minimumsprisen er i prinsippet null, da familien kan ordne alt selv til en gravferd. Alle begravelsesbyråer har plikt å legge ut på sine hjemmesider hva en minimumsbegravelse koster for de mest nødvendige tjenester som de fleste ønsker.Det kan søkes om behovsprøvd gravferdsstøtte fra NAV, hvor det offentlige dekker inntil 22 723 kroner til gravferdskostnader - hvis den avdøde ikke har noen formue eller midler etter seg.Hvis ingen familie eller venner ønsker gravferdsansvar, kan de også frasi seg gravferdsansvaret og det blir en kommunal gravferd, en seremoni i enkel form, med kun det nødvendige. Kommunen bestemmer da hvordan denne gravferden skal være.Kilde: Virke gravferd/ Svanholm gravferd

Saken oppdateres.

På forsiden nå