Kommentar:

Jesus er ikke farlig for skolebarna

I misforstått redsel for ikke å være tolerante nok, er vi blitt intolerante mot vår egen kultur. Særlig ved juletider.

Bystyrerepresentant Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V) stiller i bystyret interpellasjon om skolegudstjenester før jul. 

Hvert eneste år i desember reiser hylekoret seg: Norske skolebarn må ikke utsettes for juleevangeliet. De må slippe å gå på de tradisjonelle skolegudstjenestene før skolen tar juleferie. Om elevene ikke tar direkte skade på sin sjel, risikerer vi at vi støter barn med en annen kulturell og religiøs bakgrunn enn den norske, som jo er kristen, hvis noen har glemt det. Vi må ikke risikere å ikke være multikulturelle nok, lyder gnålet.