Tårer i Paris

Paris: For fire uker siden gråt verden i sjokk og sorg etter terroren i Paris. Lørdag kunne vi feire med gledestårer i den samme byen.

13. november ble Paris rammet av en serie med terrorangrep. 12. desember var byen scene for en begivenhet i den helt andre enden av skalaen. Det verste og det flotteste har kommet fra denne byen den siste måneden. Når det er snakk om følelser knyttet til store begivenheter, springer de sjelden ut av politiske beslutninger. Klimatoppmøtet i Paris er unntaket. Årsaken er at mange har forstått at menneskeheten ikke kan fortsette å spy CO2 uhemmet ut i atmosfæren.