Signert:

Et nyttårsønske, kjære politikere

Arkitekt Ole Wiigs julegave til Trondheim kan bli en god plan for fremtiden. La den ikke ende opp som nok en mappe i kommunearkivets skuff for fremtidsvyer.

Få tema bygger flere hyllemeter i kommunale arkiver enn urealiserte planer og visjonsutkast. De produseres på løpende bånd av arkitekter og planleggere, løftes opp og fram i folkemøter, trykkes i aviser og utløser debatt, begeistring og sinne. Og de forkastes like fort av politikere til fordel for noe mer tradisjonelt.