Kommentar

Med nye ideer skal landet bygges

Det er vanskelig å spå hva som blir de største sakene i 2016, men for Midt-Norge blir to ord sentrale: Nyskaping og byutvikling.

Ved starten av 2015 var det få, om noen, som ville spådd at den største mediesaken ville bli den enorme strømmen av flyktninger og asylsøkere til Europa. Nå, ved inngangen til 2016, er det lettere å si at denne saken vil prege også det kommende året.