Jager Sp ut i åpent lende

STJØRDAL: Snart får vi kanskje vite om Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener på alvor at det finnes to typer trøndere.

Til nå i dragkampen om ja eller nei til fylkessammenslåing har Senterpartiet i nordfylket kjørt hardt på at det må avgjøres ved folkeavstemning. Skepsis mot å viske ut fylkesgrensen ligger tjukt utenpå Senterpartiets retorikk, men formelt har ikke partiet sagt nei til sammenslåing. Partiet har stilt seg svært kritisk til metoden om å utelukkende lodde folkemeningen gjennom en innbyggerundersøkelse.