Fripenn lørdag 23. januar 2016

Djevelen liggeri algoritmene

Johann Faust så ingen annen utvei enn å selge sin sjel til Djevelen. Hadde han vært på Facebook, kunne han selvsagt fått en mye bedre pris.

Mark Zuckerbergs Facebook tilbyr nå «Instant articles», en ny publiseringskanal for media, men prisen blir at man må gi fra seg redaktøransvaret. Det ligger hos Facebooks logaritmer som er fundert på USAs moralkodeks. 

Mark Zuckerbergs Facebook tilbyr nå «Instant articles», en ny publiseringskanal for media, men prisen blir at man må gi fra seg redaktøransvaret. Det ligger hos Facebooks logaritmer som er fundert på USAs moralkodeks. 

I norske Wikipedias framstilling av den gamle tyske legenden står det at «den lærde herr Johann Faust inngår en pakt med djevelens sendebud Mefistofeles og vil gi djevelen sin sjel hvis bare djevelen vil tjene ham en tid.»Nøkkelbegrepet her er «en tid». Slike pakter har den ulempe at de nokså raskt går ut på dato. Deretter går ytelsene andre veien, djevelen skal ha sitt.