Kommentar:

Møring eller trønder?

At Møre og Romsdal er et splittet fylke, er velkjent. Men først nå når norgeskartet skal tegnes på nytt, kan splittelsen føre til deling.

Misnøye i Kristiansund: Nordmørsbyen har opplevd flere tilbakeslag i den senere tiden, og skepsisen til etablerte partier og resten av fylket er påtakelig. Mange nordmøringer ønsker seg derfor til Trøndelag. 

I vinter har spørsmålet om fylkestilhørighet vært hetere enn noen gang på Nordmøre, og mandag kveld var nettopp dette tema for folkemøte i Kristiansund. Her står Trøndelag for tiden høyt i kurs.