Kulturuttrykk må bringe håp

Skuggevik gir illustrerende beskrivelser av hva i bildene som kan utløse understrømmer i mennesket.

Dordi vs. Håkon – eller å være døråpner for kultur?