Kampen om arvesølvet hardner til

Arveoppgjøret etter NTE splitter partier, kommuner og fylker.

Det må et politisk jordskjelv til for at ikke trøndelagsfylkene slår seg sammen i april. Det jordskjelvet måtte i så fall være det fylkeskommunalt eide kraftselskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Alle er enige om at NTE skal overtas av de 23 kommunene, men der stopper også enigheten.